Batohy a tašky Batohy a tašky Batohy a tašky Batohy a tašky Batohy a tašky Batohy a tašky Batohy a tašky Batohy a tašky

Obchodní podmínky

Základní údaje:

Provozovatel internetového obchodu: Romana Pelzová

Sídlo: Hubertova 949/28

          Ostrava 2,71000

IČ: 73315281

Nejsme plátci DPH

Evidující úřad: 38071, Magistrát města Ostravy

Podnikatel zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy

 Adresa doručovací: (Zde zasílejte případné reklamace)

Romana Pelzová

Hubertova 28, Ostrava 2,71000

 Bankovní spojení pro platby v CZK :

1110050046/3030 Air bank

 

KONTAKTNÍ TELEFONY +OBJEDNÁVKY

Tel:723 442 210,                Po až Pá od 8 do 16h

kontaktní e-mail:     batohyatasky@email.cz

 

                                                                                                  CENY

Všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH bez započtení ceny dopravy.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky.

1)Je-li platná cena stejná, nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží bude dodáno za cenu v okamžiku přijetí objednávky.

2)Pokud je cena vyšší než na objednávce, prodávající ihned informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující může novou cenu přijmout nebo zboží odmítnout.
 Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu uvedeného u dané akce nebo do vyprodání zásob.

  

                                                                        OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí  

1)Kupující přesně a úplně vyplní údaje v daném objednávkovém formuláři a následně odešle prodávajícímu.

2)Prodávající jej převezme a potvrdí buď telefonicky, nebo emailem-uzavírá se tedy kupní smlouva

3)Po odeslání a potvrzení se objednávka stává závaznou.

4)Za chyby při přenosu dat odpovědnost neneseme.

Údaje lze ještě dodatečně pozměnit před vyřízením a odesíláním objednávky buď, telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající má právo odmítnout objednávku např. z důvodů:

a)Pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

b)Pokud kupující porušuje smluvní podmínky mezi prodávajícím a kupujícím.

c)Pokud kupující záměrně poškozuje firmu prodávajícího.

Kupující má právo stornovat objednávku:

a)Bez udání důvodů kdykoli před jejím závazným potvrzením.
b)Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvní podmínky a dodání.

Pokud bude kupující stornovat již objednávku potvrzenou a prodávající již vynaložil určité náklady k její realizaci je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodů nebo z důvodů, že požadované zboží již není dostupné, nevyrábí se nebo se výrazně změnila cena či dodací podmínky.
Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodne další postup.
V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět na účet (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

                                                                                            VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky přes e-shop probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím buď emailem nebo telefonicky.

 

                                                                                             EXPEDIČNÍ LHŮTA

U každé položky zboží je uvedena doba doručení zboží zákazníkovi. Termín dodání je obvykle 7 až 14 pracovních dnů. Jinak je tomu u zboží, u kterého se zjišťuje dostupnost. Tam může být doba dodání 30 dnů i více.

O termínu vyřízení objednávky vždy informujeme.

Termíny vyřízení objednávky:

- Pokud je zboží skladem - U platby převodem - ode dne připsání částky na bankovní účet, nebo dobírkou.

- Pokud zboží není skladem je kupující kontaktován prodávajícím a je domluven další postup.

Zboží se kupujícímu zasílá tak, aby nedošlo k poškození. Faktura, která slouží zároveň jako dodací list, je většinou zaslána elektronickou formou na email objednavatele nebo kupujícího, po zaplacení přes bankovní účet nebo po potvrzení od dopravce o zaplacení a převzetí zboží. Její kopií se pak uplatňuje případná reklamace.

 

                                                                                                     DOPRAVA:

 Zboží je zasíláno českou poštou nebo přeprava GLS, cena za balík 120,- Kč s DPH.  Při nákupu nad 3000,- je DOPRAVA ZDARMA!!!!!!!!!

 

                                                                                                      PLATBA:

a) Dobírkou -při převzetí a kontrole zásilky zaplatí kupující hotově přepravci.

b) Na bankovní účet -po uhrazení převodem se kupujícímu zasílá zboží spolu s fakturou o zaplacení a přepravci již nic neplatí.

 

                                                                                                 PŘEVZETÍ ZÁSILKY

Kupující je povinen ihned při dodání zboží v přítomnosti dopravce zásilku překontrolovat.(obal, kusy atd.)

Pokud je poškozen obal zásilky je dobré, zkontrolovat zda není poškozená zásilka i uvnitř.

Vzniklé vady pak reklamuje u prodávajícího.

Aby byla reklamace správně, a co nejdříve vyřízená, je důležité doložení záznamu o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem.

Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, musí poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit e-mailem na adresu batohyatasky@email.cz  nebo telefonicky prodávajícímu.

Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit je v plné míře.

Nevyzvednutí zboží bude považováno za porušení kupní smlouvy a prodejce má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s nevyzvednutím zboží (poštovní náklady, obal).

Náklady a škodu, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného, nebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu kupující.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, ke dni zaplacení kupní ceny.

 

                                                                  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14cti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.(telefonicky, mailem)

U zboží, které bude vyrobeno na zakázku, se toto odstoupení od smlouvy nevstahuje !!!!!!!!!!

1)Pokud jste se rozhodli zboží vrátit:

 Zboží musí být vráceno:

a)nejlépe v originálním obalu

b)nesmí být poškozené

c) nesmí nést žádné následky používání

d) mělo by být pojištěné (neručíme za jeho případnou ztrátu, poškození na cestě k nám)

e) vráceno s kopií dokladu a vyplněným dokladem o odstoupení od kupní smlouvy, (stáhněte zde)

2) Zboží musí být doručeno nejpozději do 2. týdnů ode dne převzetí zásilky na adresu prodávajícího, na vlastní náklady

Na adresu:

Romana Pelzová, Hubertova 28, Ostrava2, 71000

3)Prodávající si zboží překontroluje, a pokud nebude zboží poškozeno a bude splňovat všechny uvedené podmínky, je zákazníkovy vypsán příslušný dokument o vrácení zboží a vyplacena částka za zboží převodem na účet a to nejpozději do 30 ti dnů od odstoupení od smlouvy.

4)Pokud se rozhodnete pro další nákup, částka za vrácené zboží je započtena proti novému nákupu.

5)Pokud dojde k nedodržení některých z uvedených podmínek má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

                                                                                                     REKLAMACE

Záruční doba většiny výrobku je 24 měsíců od zakoupení.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat a to co nejdříve po její objevení. Je to proto, aby vada dále nepoškozovala výrobek.

 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

 Z důvodů použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobního procesu, nebo použití nevhodné výrobní technologie.

Nevztahuje se tedy na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním a nesprávným udržováním.

Za vadu nelze považovat, a tudíž záruka se nevztahuje při:
1.Vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, které vznikly v důsledku jeho běžného opotřebení během záruční doby.
2.Opotřebení vlivem nesprávného výběru a nesprávného užívání.
3.Opotřebení v důsledku špatného ošetřování výrobku a údržby.
4.Mechanické poškození (protržení, prořezání povrchového materiálu zboží, poškrábaný, utržení zapínání atp.)
5.Poškození vlivem působení chemických látek, kosmetiky, psacích potřeb a jiných agresivních látek.
6.Přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno.                                                                                                                                                      7.Uzavírání zipu, pokud bude prokázáno, že k jeho poškození došlo nesprávným užíváním (tahání jezdce zipu silou atd..), reklamace bude zamítnuta.

 

 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z těchto podmínek. Na tyto vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a pokud splňuje dané hygienické normy. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné, jinak prodávající zboží nepřevezme.

Reklamace a případné odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamovaného zboží.

Prodejce může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

                                                                              POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Zjištěnou vadu na výrobku nám telefonicky oznámíte nebo napíšete na nás e-mail batohyatasky@email.cz. Vyplníte níže uvedený formulář -Reklamace (stáhněte zde)

Výrobek zašlete na uvedenou kontaktní adresu v obalu tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození nebo zničení. Součástí reklamace musí být písemné sdělení důvodu reklamace (viz formulář) a kopie dokladu o zaplacení výrobku. Na základě těchto informací bude posouzen a stanoven další postup při vyřizování reklamace. Prodávající dává výrobek dále k posouzení.

V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná:

a)Opravíme vadu a výrobek zašleme zpět na uvedenou adresu.

b)Vyměníme vadné zboží za nový kus a zašleme zpět na uvedenou adresu.

c) Vrátíme částku zaplacenou za objednané zboží bezprostředně po vyřízení reklamace.

Oprávněná reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dní. V případě nároku na vrácení peněz, vás bude kontaktovat osoba pověřená vyřizováním reklamací, která s Vámi domluví další postup.

d) Zboží zasílejte na adresu:

Romana Pelzová, Hubertova 28, Ostrava 2,710 00

 

    Hovorné je účtováno dle ceníku Vašeho operátora.

                                                                                             OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Naše firma si váží důvěry Vámi projevenou a zavazuje se, že bude chránit Vaše osobní údaje, které byly uvedeny při realizaci objednávky. Vámi poskytnuté údaje nebudou nijak zneužity a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí osobě.

1)Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
2) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
3) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4)Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a v tištěné podobě automatizovaným způsobem.
5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.